Ritzilyn Don Juan "J'Adore" (V)  Lakiesha From Golden Ruimzicht "Lakiesha" (M)


Op 5 mei 2018 is Lakiesha bevallen van 7 pups, 3 reuen en 4 teven.

5 mei t/m 11 mei (week 1)
   
   
   
   
   
   
 12 mei t/m 18 mei (week 2)
   
   
   
   
   
 
 19 mei t/m 25 mei (week 3)
   
   
   
   
   
   
 26 mei t/m 01 juni (week 4)
 02 mei t/m 08 juni (week 5)
---geen foto's beschikbaar (vanwege verhuizing naar Budel)---  
   
 09 mei t/m 15 juni (week 6)
 16 mei t/m 22 juni (week 7)